Twitter
Keynote Jan Rotmans
Tweets #cviov
 Jan Rotmans is een pionier en visionair op zijn vakgebied en heeft internationale reputatie. Hij is een internationaal gereputeerd duurzaamheids- en tranisitiewetenschapper, die al sinds 1985 bezig is met duurzaamheid en met transities. Hij onderzoekt niet alleen het WAT (duurzaamheid) , maar ook het HOE (transities), dus de weg naar een duurzame samenleving. Hij inspireert bedrijven om tijdens deze overgangsperiode van snelle veranderingen de juiste keuzes te maken en dit te vertalen in een bedrijfsstrategie.
 
Jan Rotmans was ooit de jongste hoogleraar in Nederland en de eerste in Nederland, die op klimaatverandering promoveerde. Hij heeft 2 jaar gewerkt bij de Verenigde Naties in New York, aan de evaluatie van het mondiale duurzaamheidsbeleid. 
Hij is ook heel praktisch ingesteld en heeft een schat aan ervaring met duurzame praktijkprojecten in binnen- en buitenland. Hij heeft in 2008 de Urgenda opgericht, een actie-organisatie om Nederland nog sneller duurzaam te maken. Hij heeft een toekomstvisie ontwikkeld, Nederland duurzaam in 2040 en werkt aan icoonprojecten om die visie te realiseren. Hoofdaandachtsgebieden daarin zijn duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame gebouwde omgeving. Jan Rotmans staat heel hoog genoteerd in de duurzame top 100 en heeft een eigen bedrijf op het gebied van duurzaamheid, Rotradamus.
 
Deze sessie, waarin ook Jan Rotmans spreekt, wordt gesponsord door de KPC groep.